در حال اجرا

لیست برنامه ها

آرشیو برنامه ها

لیست برنامه ها

اجرای هنرجویان تنبور
22 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
20 اردیبهشت
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای هنرجویی پیانو
21 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
سهم تلخ
11 اسفند تا 17 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه انتقال تجربه
10 اسفند
برج سپید مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نیوکمپ
14 بهمن تا 5 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرا هنرجویی سنتور
16 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
خیر نبینی سعیده
10 مهر تا 11 مهر
تماشاخانه بابک هتل امیران نیشابور
فروش این برنامه به پایان رسیده است
دل بسته
9 شهریور تا 1 مهر
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش کمدی بی ستاره
16 تیر تا 6 مرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است