در حال اجرا

لیست برنامه ها

همنوازان قاصدک
10 خرداد تا 11 خرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
برنامه غیر فعال می باشد
آرشیو برنامه ها

لیست برنامه ها

همنوازان قاصدک
27 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی همنوازان سرو آزاد خراسان
30 فروردین تا 31 فروردین
جهاد دانشگاهی تالار فردوسی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
آموزشگاه ادوار- دهمین اجرای هنرجویان برتر
18 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
شاهنامه خوانی استاد محمد یگانه
19 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
همنوازان قاصدک
4 اسفند تا 6 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
همنوازان رهاب
3 اسفند تا 4 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
مستر کلاس ریتم درموسیقی خراسان
26 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت سالن بهار
بداهه نوازی در موسیقی خراسان
27 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
همنوازان قاصدک
19 بهمن تا 20 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
راح جان
21 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی همنوازان قاصدک
13 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی راح جان
4 بهمن تا 5 بهمن
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی همنوازان قاصدک
27 دی تا 28 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای پژوهشی گروه دلشدگان
22 دی تا 23 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی سنتور
8 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی پیانو
2 آذر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای پژوهشی گروه سرو
18 آبان تا 19 آبان
جهاد دانشگاهی تالار فردوسی
اجرای پژوهشی رسیتال ویولن
12 آبان
جهاد دانشگاهی تالار فردوسی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای پژوهشی رسیتال گیتار کلاسیک
11 آبان
جهاد دانشگاهی تالار فردوسی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی
20 مهر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
دلبسته (تایباد)
16 شهریور تا 20 مهر
سالن شهید آوینی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
پینوکیو
27 مرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
سوپر ماریو
19 مرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
24 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی کودک
19 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی نغمه های کهن ایران زمین
22 تیر تا 23 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
چیدمان شهر- سالن همایش فردوسی
12 تیر تا 13 تیر
سالن فردوسی - هتل پردیسان
فروش این برنامه به پایان رسیده است
چیدمان شهر - سالن حافظ
13 تیر
سالن حافظ - هتل پردیسان
چیدمان شهر - سالن خیام
12 تیر تا 13 تیر
سالن خیام - هتل پردیسان
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی بربت و تنبک
14 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی همنوازان سرو
16 تیر تا 17 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
کارگاه آموزشی نغمه های دوتار و تنبور
9 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویان تنبور
22 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
20 اردیبهشت
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای هنرجویی پیانو
21 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
سهم تلخ
11 اسفند تا 17 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه انتقال تجربه
10 اسفند
برج سپید مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نیوکمپ
14 بهمن تا 5 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرا هنرجویی سنتور
16 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
خیر نبینی سعیده
10 مهر تا 11 مهر
تماشاخانه بابک هتل امیران نیشابور
فروش این برنامه به پایان رسیده است
دل بسته
9 شهریور تا 1 مهر
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش کمدی بی ستاره
16 تیر تا 6 مرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
جشنواره تئاتر مناطق کشور (منطقه خاوران)

لیست برنامه ها

یک دقیقه و سیزده ثانیه
13 دی
سالن استاد نوری
دوتا چهارتا
13 دی
سالن بهار
استخوان لای زخم
13 دی
شمایل
زندگی او
13 دی
سالن استاد نوری
فخرالزمان
13 دی
سالن بهار
یک کوزه آب
12 دی
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
کارنال
12 دی
سالن بهار
خانه های اجاره ای
12 دی
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
خواب نامه
12 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
ننه آقا
12 دی
سالن استاد نوری
کارنامه بیدار بیدخش
12 دی
سالن بهار
پی نو
11 دی
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
آشغال مرد
11 دی
سالن بهار
مارسی نوزده نود و شش
11 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
بیهوده
11 دی
سالن استاد نوری
ننه زار
11 دی
سالن بهار
شیرهای خان بابا سلطنه
11 دی
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کلاه شما قاضی
10 دی
سالن بهار
مچ مدگ ابدمان
10 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کیلومتر 944
10 دی
سالن استاد نوری
فروش این برنامه به پایان رسیده است
گنجشکک اشی مشی
10 دی
سالن بهار
فروش این برنامه به پایان رسیده است