برنامه های در حال اجرا
آرشیو برنامه ها

لیست برنامه ها

دلبسته (تایباد)
16 شهریور تا 20 شهریور
سالن شهید آوینی
فروش این برنامه به پایان رسیده است
پینوکیو
27 مرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
سوپر ماریو
19 مرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
24 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی کودک
19 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی نغمه های کهن ایران زمین
22 تیر تا 23 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
چیدمان شهر- سالن همایش فردوسی
12 تیر تا 13 تیر
سالن فردوسی - هتل پردیسان
فروش این برنامه به پایان رسیده است
چیدمان شهر - سالن حافظ
13 تیر
سالن حافظ - هتل پردیسان
چیدمان شهر - سالن خیام
12 تیر تا 13 تیر
سالن خیام - هتل پردیسان
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی بربت و تنبک
14 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه آموزشی همنوازان سرو
16 تیر تا 17 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
کارگاه آموزشی نغمه های دوتار و تنبور
9 تیر
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویان تنبور
22 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرای هنرجویی موسیقی ایرانی
20 اردیبهشت
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
اجرای هنرجویی پیانو
21 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
سهم تلخ
11 اسفند تا 17 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
کارگاه انتقال تجربه
10 اسفند
برج سپید مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نیوکمپ
14 بهمن تا 5 اسفند
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
اجرا هنرجویی سنتور
16 دی
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
خیر نبینی سعیده
10 مهر تا 11 مهر
تماشاخانه بابک هتل امیران نیشابور
فروش این برنامه به پایان رسیده است
دل بسته
9 شهریور تا 1 مهر
سالن اصلی تئاتر شهر مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است
نمایش کمدی بی ستاره
16 تیر تا 6 مرداد
پردیس هنر اردیبهشت مشهد
فروش این برنامه به پایان رسیده است